maandag 27 oktober 2014

88 Het licht van de wereld !

Dagblad Trouw publiceerde eind vorig jaar een artikel over echtscheiding percentages:
“Toch blijkt uit onderzoek dat echtscheidingen vaker voorkomen onder conservatieve christenen dan bij progressieve christenen en atheïsten. En het was geen toevalstreffer, ook een tweede onderzoek liet dezelfde resultaten zien. 33 procent van de huwelijken van evangelicale christenen eindigt in een scheiding, tegen over 30 procent van de huwelijken die zijn gesloten door mensen die zeggen niet in God te geloven. Bovendien blijkt de Amerikaanse "biblebelt" de hoogste echtscheidingscijfers te hebben. Wat is er aan de hand?”
(Trouw,5-11-2013)


Zijn christenen dan niet anders dan seculieren? Zijn wij dan geen tempels van de Heilige Geest? Ik heb het idee dat evangelische christenen meer aandacht besteden aan de gaven van de Geest dan aan Zijn vrucht:
“...liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22 HSV)

Gaan huwelijken, relaties en vriendschappen niet kapot vanwege gebrek aan liefde, geduld, zelfbeheersing?

Oftewel: waar is de vrucht van de Geest in ons leven?

Hoeveel van ons eten en/of drinken te veel, roken en/of geven zich over aan porno enz. in plaats van ons lichaam te bedwingen:
“Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.” (1 Corinthiërs 9:27 SVV)

Waar is uw en mijn zelfbeheersing?

Op 19 oktober jl. preekte Wim Grandia bij ons (Jozua Alblasserdam) en zei o.m. dat wij de etalage van Gods Koninkrijk zijn. Stralen wij dat uit in ons dagelijks leven?

Jezus leerde ons:
“U bent het licht van de wereld...” (Mattheüs 5:14a HSV)

Echter, wij kunnen zelf geen licht verspreiden, wij kunnen slechts hét Licht (Johannes 9:5) door ons heen laten schijnen:
“Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht” (Efeziërs 5:8 HSV)

Een pas wedergeboren christen is als een ruwe diamant: dof en nog niet gereed om te schitteren. Hij moet worden geslepen door de Heilige Geest zodat alle negen facetten (de vruchten!) optimaal zijn.
Een diamant kan slechts onder een bepaalde hoek worden geslepen, anders wordt de slijpschijf beschadigd. Een christen kan alleen worden geslepen als hij/zij dat toelaat. De Heilige Geest dringt zich niet op, maar zal zich bedroefd (Efeziërs 4:30) stilhouden bij tegenwerking.
Als een diamant wordt geslepen, wordt hij vanzelfsprekend kleiner: zó moet ook de christen kleiner/minder worden, zoals Johannes de Doper reeds aangaf:
“Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen.” (Johannes 3:27-31 HSV)

Jezus vergeleek ons niet alleen met licht maar ook met zout.
Wij willen toch zeker niet als nutteloos zout zijn, waarvan Jezus zei dat het alleen nog maar weggeworpen en vertrapt kan worden:
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.” (Mattheüs 5:13 HSV)

Veel christenen verlangen naar tekenen van God en vergeten blijkbaar dat ze zélf een teken van God zijn.
Wíj dienen o.m. het kwade te overwinnen door het goede:
“Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:21 HSV)

niet op dezelfde wijze te handelen als de ongelovigen:
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” (Romeinen 12:2 HSV)

en de wereld de weg naar onze Schepper en Verlosser wijzen:
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:16 HSV)

Een perfect geslepen diamant weerkaatst 99,9 procent van het ingaande licht, een minder geslepen diamant weerkaatst misschien maar de helft (of minder) van het Licht.

Wat voor diamant willen wij zijn?
Willen wij oogverblindend fonkelen in deze duistere wereld?
Willen wij perfect worden geslepen door onszelf elke, ons gegeven, dag opnieuw oprecht aan de Heer te wijden en Hem in alles de leiding over ons leven te geven?

donderdag 7 augustus 2014

87 Israël en de Palestijnen

De kranten raken er niet over uitgeschreven, het journaal slaat momenteel ook geen dag over: het is weer mis (of raak?) in de Gaza-strook. Hamas bestookt Israël dagelijks met raketten en het Joodse leger slaat terug.

Houdt dit ooit op?

Toen in 1948 de staat Israël werd gesticht brak onmiddellijk een oorlog uit die eigenlijk nog nooit is beëindigd en die naar mijn idee ook nooit door toedoen van mensen zal stoppen.

Waarom niet?

vrijdag 6 juni 2014

86 Geduld is een schone zaak...

"Geduld is een schone zaak" is een bekende Nederlands uitspraak. Het "schone" betekent "mooie" of "goede". De meeste mensen weten wel, veelal door ervaring, dat geduld inderdaad een positieve uitwerking heeft in het leven. Kijk maar eens naar wat uitspraken, van het internet geplukt:
"Geduld slaat niet terug, maar leunt achterover."

"De moeilijkheden in ons leven zijn voor vijf procent te wijten aan omstandigheden buiten onze macht. De overige vijfennegentig procent veroorzaken we door ons eigen ongeduld."

"Met doodgewone talenten en buitengewoon geduld, ligt alles binnen handbereik."

"Een vriend die bereid is om geduld met je te hebben, is een van de grootste schatten in het leven."


Vindt u het ook niet vervelend dat geduld geen aangeboren eigenschap van mens en dier is?

donderdag 27 maart 2014

85 De Knecht van God: het Joodse volk of Messias Jezus ?

Als inleiding op dit artikel wil ik eerst even aangeven dat ik het Joodse volk een warm hart toedraag en NIET geloof dat de Gemeente van Christus de plaats van Israël heeft ingenomen. Ondanks dat dit geplaagde volk weinig tot niets van Jezus wil weten, geldt deze tekst:
“Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.” (Romeinen 11:28 HSV)

Ruim 2.000 jaren geleden werd in Bethlehem een Joods jongetje geboren. Niet zo maar een jongetje, maar de, door de Joden, lang verwachte Messias.
Althans, dat beweren de Christenen. Het merendeel van het Joodse volk wacht nog steeds op de Verlosser (zie mijn artikelen "Israël en haar Messias").
Eén van de twistpunten tussen Joden en Christenen is "de Knecht van God" uit o.m. Jesaja 53.

zondag 9 februari 2014

84 Gedicht n.a.v. een huwelijksjubileum

Afgelopen week kwam ik, tijdens het uitzoeken van alle papieren, foto's e.d. van mijn ouders (die van de "gooi-NOOIT-iets-weg-generatie" zijn) een verloren gewaand gedicht tegen dat ik, in 1991, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum had geschreven:

Twee jonge eikenbomen,
op een plek in het open veld.
Twee jonge eikenbomen,
ze raakten op elkaar gesteld.

Twee, naar elkaar toegroeiende, eikenbomen,
hun takken raakten stilaan verward,
twee jonge eikenbomen,
ze werden één van hart.

maandag 25 november 2013

83 Wacht op de Heer ! Laat de Heer niet wachten...

Vorige maand, op zondag 13 oktober 2013, was "The Psalm Project" in de dienst bij Jozua Alblasserdam. Ik, en velen met mij, vond het in één woord: geweldig !
Na de dienst werden er CD's verkocht, één ervan wordt in huize Bazuin (én in de auto) met grote regelmaat gedraaid. Of het nu de composities, de arrangementen of de stemmen zijn, ik kan er de hele dag naar luisteren. Ik denk dat de werkelijke reden is dat het opnieuw berijmde Psalmen zijn, woorden van God die heel duidelijk bij me binnen komen.
Laatst werd ik, in de auto, bepaald bij de zin "Wacht op de Heer" uit Psalm 27:
“Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” (Psalmen 27:14 HSV)

vrijdag 27 september 2013

82 Hemeltijd (v/h Come2Worship)

“Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Johannes 4:23-24 HSV)

Afgelopen weekend (20-22 september 2013) hebben mijn vrouw en ik doorgebracht op Vakantiepark en Conferentiecentrum "de Betteld" in Zelhem. Hier werd het jaarlijkse Come2Worship-weekend gehouden.
Come2Worship is:
Een weekend lang God aanbidden als een beantwoording aan Gods verlangen: dat Hij mensen vindt die Hem aanbidden in Geest en Waarheid. Dat is waar Come2Worship om draait. De visie van Come2Worship richt zich op het hart van aanbidding. Come2Worship wil een plek creëren waarin God aanbeden wordt met alles wat in ons is. Het doel is: gezamenlijk met christenen van verschillende kerkelijke achtergronden God aanbidden en ontmoeten. Het is komen tot meer intimiteit met God de Vader en het is ondervinden hoe we steeds meer van onszelf mogen geven als een daad van aanbidding.
(overgenomen van de website www.come2worship.nl)

woensdag 28 augustus 2013

81 Leren stil te zijn voor God

Sinds afgelopen voorjaar hebben we in Hendrik-Ido-Ambacht de Christelijke zender "Family 7" in het standaard zenderpakket. Wat ben ik daar blij mee, we zijn inmiddels sponsor geworden, misschien ook iets voor u? Ik kijk het liefst naar de uitzendingen van "In Touch Ministries". Kent u die?
Dit zijn uitzendingen vanuit de First Baptist Church, Atlanta (U.S.A.) waar Dr. Charles Stanley al sinds 1971 voorganger is. Deze zoon van God, die volgens eigen zeggen in zijn hoofd nog een teenager is terwijl de rest van zijn lichaam inmiddels 81 jaren oud is, verkondigt het Evangelie op een manier waar ik uren naar kan luisteren: rechttoe rechtaan, praktisch maar vooral rechtstreeks vanuit Gods Woord, de Bijbel!
De uitzending van afgelopen zondag zal ik, zo lang als mijn geheugen gezond blijft, nooit vergeten:
Dr. Stanley sprak over God, de "stress remover" oftewel de "stress wegnemer".
In een tijd waarin iedereen op talloze manieren stress kan oplopen, staan zowel onze geestelijke als fysieke gezondheid bloot aan gevaren als er niet op een juiste manier wordt afgerekend met deze "killer" (moordenaar). Door stress kunnen we overspannen raken, fysieke klachten krijgen (denk bijvoorbeeld aan maagzweren e.d.), en zelfs sterven!
Dr. Stanley kwam vervolgens met een onorthodoxe maar toch Bijbelse oplossing, die echter alleen van toepassing is op Christenen: de oplossing is "stille tijd".

zaterdag 1 juni 2013

80 Dé koninklijke familie

Sinds 30 april van dit jaar heeft Nederland weer een koning. Na drie opeenvolgende koninginnen hebben we nu weer eens een vorst. Kroonprins Willem-Alexander werd tijdens een zogeheten "Verenigde Vergadering" van de Eerste en Tweede Kamer ingehuldigd als Koning van Nederland. Dit gebeurde in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, al sinds 1814 de plek waar deze ceremoniën plaatsvinden.

Waarom hij en niet de buurman van twee huizen verder?

Hij behoort tot het huis Oranje-Nassau. De geschiedenis van dit Huis is sinds de vijftiende eeuw nauw verbonden met die van Nederland. Vanaf die tijd leveren de Oranjes als stadhouders, koningen en koninginnen een belangrijke bijdrage aan het bestuur van ons land. De band tussen het Huis Nassau en Nederland is ontstaan in 1403. Graaf Engelbrecht I van Nassau trouwde in dat jaar met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda. Door hun groeiend familiebezit behoorden de Bredase Nassaus al snel tot de hoogste edelen van ons land.

dinsdag 16 april 2013

79 Ik, ellendig mens ! ( Romeinen 7:1-25 )

Paulus schreef over zichzelf (en over ons!) in Romeinen 7:24 “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” (Romeinen 7:24 HSV)

Dit deed hij om aan te geven dat een wedergeboren Christen tot aan zijn/haar sterven of totdat de Heer komt te maken zal hebben met een lichaam dat geneigd is tot zondigen. In hoofdstuk 7 van de brief aan de Romeinen beschrijft Paulus dit behoorlijk gedetailleerd. Laten we beginnen bij de eerste drie verzen waarin staat beschreven hoe de dood een einde én een nieuw begin kan zijn:
“Of, broeders, weet u niet - ik spreek immers tot mensen die de wet kennen - dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.” (Romeinen 7:1-3 HSV)

dinsdag 1 januari 2013

78 Vuurwerk !!!

Op oudejaarsavond waren mijn vrouw en ik bij vrienden en hadden vanaf een hoge flat aan de waterkant een prima uitzicht over Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht enz.
Toen het nieuwe jaar aanbrak zagen we dan ook overal waar je kijken kon siervuurwerk de lucht in gaan om daar uiteen te spatten. Nu vind ik siervuurwerk wel mooi maar uiteindelijk maakte het me verdrietig, te beseffen dat er wéér zoveel geld in zo korte tijd, als het ware, verbrand werd.

Zeventig miljoen euro's, alleen in Nederland. Een citaat van de website van NRC (31-12-12):
Het vuurwerk dat vanavond om twaalf uur (en deels nu al) de lucht in gaat, is zeventig miljoen euro waard. Nederlanders hebben daarmee net zoveel als vorig jaar uitgegeven aan het spul.
Dat zegt een woordvoerder van brancheorganisatie BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland) tegen Novum. Per koper werd er wel minder uitgegeven: vorig jaar 79 euro, dit jaar 74 euro. Er waren dus meer mensen die vuurwerk kochten.
De afgelopen jaren wordt steeds meer siervuurwerk verkocht en steeds minder knalvuurwerk, zegt de woordvoerder. Waar tien jaar geleden de verhouding nog fifty-fifty was, is het siervuurwerk nu goed voor tachtig procent van alle verkopen.

donderdag 27 december 2012

77 God en de wetenschappen

Vlak voor Kerst 2012 las ik 's ochtend in mijn Bijbels dagboekje (uit 1938!). Dit gaf aan dat ik 1 Samuël 2:1-10 moest lezen. Een prachtig stuk over de almacht van God waarbij één tekst er bij mij uit sprong:
“Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan.” (1 Samuël 2:3 SVV)

Ja, ik lees nog uit de Staten Vertaling!
De versie uit 1637 geeft de tekst als volgt weer:
"En maecktet niet te veel dat ghy hooge, hooge soudet spreken, dat yet hardts uyt uwen monde soude gaen: want de Heere is een Godt der wetenschappen, ende sijne daden, zijn recht gedaen."

De Herziene Staten Vertaling zegt het als volgt:
“Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig, en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan; want de HEERE is een alwetend God, en Zijn daden zijn recht.” (1 Samuël 2:3 HSV)

Waarom springt deze tekst er zo voor me uit?